แบบประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี (HMI)

เครื่องมือวัดความสุขจากการทำความดี คิดค้นโดย บริษัท ริกิ การ์เม้น จำกัด ร่วมพัฒนาโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วัดอุณหภูมิความสุขของคุณและบุคลากรในองค์กรได้ง่ายๆ